Voeg waarde toe aan je bedrijf

Voeg waarde toe aan je bedrijf

Waarde bieden met je bedrijf wil zeggen dat je iets biedt wat iemand graag wilt krijgen en/of wilt behouden. Het is dus een individueel begrip. Ieder vindt iets specifieks belangrijk, wilt iets bepaalds nastreven of heeft een betekenis gevend ideaal of persoonlijk motief.

De waarde die je biedt kan te maken hebben met jou als persoon, de kennis en ervaring die je hebt, jouw specialisme, jouw netwerk of bijzondere talenten. De waarde kan ook zijn dat jouw product of dienst voordelen oplevert voor je klant, pijn of onbehagen wegneemt, de tevredenheid vergroot en bijdraagt aan het welbevinden. Voor de een is dat bijvoorbeeld succes, status of geld en voor een ander bijvoorbeeld gezondheid, harmonie of rust.

DAAROM JOUW WAAROM:
Vertel over jouw persoonlijke missie, jouw visie, jouw idealen, jouw motief en je strategische aanpak. Daarmee onderscheid jij je van alle anderen, ben je herkenbaar, wek je vertrouwen en verhoog je de gunfactor.

MET ALS BONUS JOUW AANBOD:
De kern is om (meer)waarde te leveren aan het welbevinden van je klant.
Jouw aanbod zorgt bijvoorbeeld voor:
* een verandering
* een verbetering
* een oplossing (nog liever; jouw aanbod zorgt voor DE oplossing)
* extra tijdwinst
* meer gemak
* flow & ontspanning
* minder stress
* kostenbesparing
* meer impact
* mooie ervaring
* beleving
* hoger rendement
* meer tevredenheid
* grotere betrokkenheid
* extra slagkracht
* ….

Pak een set gekleurde memo’s of een groot leeg whitepaper en verplaats je in je klant. Schrijf alle effecten van jouw aanbod op, groepeer ze en geef ze een ranking. De truc is om uiteindelijk maximaal drie voordelen/waardes te benoemen die jij met jouw aanbod biedt voor je klant. Die waarden ga je steeds weer op allerlei manieren naar buiten brengen. Dat kan ook betekenen dat je benoemt wat je klant ervaart als hij geen gebruik maakt van jouw aanbod. Hou het in ieder geval eerlijk en positief. Succes!