MISSIE

BIJDRAGEN AAN VOEDSELZEKERHEID, JUIST NU

Met nuchter boerenverstand en stadse flair help ik jou om de uitdagingen van vandaag om te zetten in kansen voor morgen

Mijn persoonlijke missie heeft álles te maken met voedselzekerheid, een vitaal platteland, gezonde natuur en toekomstbestendige boerderijen. Juist nu in deze kwetsbare tijd waarin iedereen de mond vol heeft van landbouwtransitie, kringlooplandbouw, natuur-inclusief boeren en regeneratieve boerderijen. De agrarische sector heeft zich de laatste decennia bewezen als een van de meest innovatieve en bovenal veerkrachtige bedrijfstakken van Nederland. Agrarisch ondernemers zijn koploper bij het creëren van nieuwe verdienmodellen door in te spelen op de markt en de mogelijkheden die het (zwabberende) beleid hen op dat  moment biedt. De uitdagingen zijn altijd groot geweest, en dat is nu niet anders

Boer-burger-verbinder
Ik wil mijn vaardigheden als ondernemerscoach en communicatiestrateeg inzetten als verbinder tussen stad en platteland. Met mijn kennis van bedrijfsontwikkeling, PR en marketingcommunicatie help ik (vrouwelijke) ondernemers binnen de agrofood om zichtbaar van waarde te zijn. Ik adviseer de boeren en boerinnen hoe zij succesvol(ler) in de korte keten kunnen zijn door gerichte communicatie met stakeholders, relaties en de consument. Het maakt niet uit of je nog in de fase van vage plannen zit, net gestart bent of juist al een tijd op weg. Ik help je om er een succes van te maken.

DE ONBETAALBARE WAARDEN VAN DE AGRO-SECTOR:
BIJDRAGEN AAN VOEDSELZEKERHEID ÉN (DEEL)OPLOSSINGEN BIEDEN VOOR MAATSCHAPPELIJKE UITDAGINGEN 

In deze tijd van fundamentele transities loopt de land- en tuinbouwsector voorop in innovatie en verduurzaming, al lijkt het allemaal nog wat mistig voor de consument. Producten en/of diensten vanaf het erf vermarkten (korte keten concepten) helpt om meer marge te realiseren en biedt kansen om het echte verhaal met de consument te delen. De boeren zijn niet het probleem maar juist de oplossing voor veel fundamentele uitdagingen, van het vergroten van voedselzekerheid tot het aandragen van oplossingen op het gebied van natuurbeheer- en onderhoud, bodembeheer, watermanagement, erosiebestrijding, het vergroten van dierenwelzijn en biodiversiteit. 

Naast de marktvraag maakt aantoonbare meerwaarde de factor prijs steeds meer ondergeschikt. De consument is vaker bereid om een eerlijke prijs te bepalen wanneer zij zich verbonden voelt met een visie. Door het kopen van streekproducten en lokaal geproduceerd voedsel helpt de consument mee bij het beperken van transportkilometers. Bovendien draagt de burger zo bij aan facetten waar de agrariër zich voor inzet. Zoals bijvoorbeeld een betere biodiversiteit, natuurbeheer, dierenwelzijn en kwaliteitsvoedsel. 

Vrijwel elke boer en boerin is gezegend met een ongelofelijke zielsmissie, een diep verankerde behoefte om te leven, wonen en werken met de natuur en dit ook door te geven aan de volgende generaties. Hun ondernemersbloed wordt daarbij erg op de proef gesteld door wetten, regels en maatschappelijke druk. Toch valt veel winst te halen bij nieuwe verdienmodellen, andere product-markt-combinaties en korte keten initiatieven. Daar horen ook andere communicatievaardigheden bij, zoals het aantrekkelijk verpakken en presenteren van jullie bedrijfsfilosofie.

Wil je weten wat ik voor jou kan doen? Boek dan een gratis

BOOMGAARDGESPREK

Waarin we samen het laaghangende fruit plukken (kansen die voor het grijpen liggen). Deze virtuele wandeling van 45 minuten is gratis en het verplicht je tot niets maar kan wel het begin zijn van een géweldig traject.

Plattelandsjuf met stadse carrière

Ik weet uit eigen ervaring hoe je met eenvoudige stappen tot een aantrekkelijk resultaat komt. Ik laat je kansen zien die tot nu voor je verstopt waren. Met mijn media-ervaring geef ik jou graag een podium om je waarde zichtbaar te maken en je kennis te delen. Dit podium laat jou je dromen realiseren. Samen werken we aan een toekomstbestendig bedrijfsconcept waarmee jij op de kaart staat, klanten aantrekt en support ontvangt.  

EN WAAROM IK DAN?
In Mijn Verhaal lees je waarom ik mij hard maak voor een sterk platteland. Een zielsmissie die zich al vroeg in mijn jeugd openbaarde, alleen had ik het toen nog allemaal niet zo door…….

Heb je als boer of boerin, agrarische toeleverancier of agro-consultant het gevoel dat ik je verder kan helpen? Neem dan contact met mij op om samen te bekijken hoe ik ga bijdragen aan een succesvol bedrijf dat klaar is voor de volgende generatie. 

“SUCCESVOL ZIJN IN DE KORTE KETEN? JA, DAT WIL IK GRAAG!”
NIEUWSGIERIG HOE IK JE KAN HELPEN? 
Neem contact met mij op!