BBB Limburg

BBB Limburg

Woensdag 15 maart 2023 sta ik voor BBB Limburg als lijsttrekker samen met 31 even gedreven kandidaten op de stemlijst voor de Provinciale Verkiezingen. Onder het motto: “We kunnen niet al het goede doen dat Limburg nodig heeft maar Limburg heeft wel al het goede nodig dat wij kunnen doen” maken wij ons sterk voor de inwoners -burgers, boeren en ondernemers- van onze prachtige provincie. Ons Limburg waar we trots op zijn en dat nóg mooier is dan lang.

Het Gouvernement van Maastricht kan wel wat frisse wind gebruiken!
Vanaf het prille begin ben ik betrokken bij de oprichting van BBB in Limburg. Er is maandenlang hard gewerkt aan structuur en visie. De inzet van velen heeft als resultaat dat er een solide organisatie staat met een ijzersterke kandidatenlijst, een steeds groter wordend ledenaantal en een groeiende groep van vrijwilligers en donateurs.

 

Dankbaar ben ik voor het vertrouwen dat ik krijg om deze uitdagende opdracht naar een goed resultaat te brengen. We maken ons als BBB Limburg sterk voor een toekomstbestendige agrarische sector en een vitaal platteland. Maar we zetten ons ook in om de inwoners van Limburg -in de stad en in het buitengebied- zich meer gezien en gehoord te laten voelen, door elkaar maar zeker ook door de (landelijke) politiek.

Aandacht voor wat telt
BBB Limburg staat voor een dienende provincie die alles in het werk stelt om zo eerlijk en transparant mogelijk te handelen in het belang van álle Limburgers. Mijn persoonlijke speerpunten hebben te maken met de verdienkracht van de boer, de terugkeer van voorzieningen in de dorpen maar ook voedselbewustzijn. Tot slot maak ik mij ook hard voor regionale redzaamheid, waarbij ik streef naar beschikbare én betaalbare basisvoorzieningen voor alle inwoners van Limburg.

BARNBLOG
Vanaf mijn werkplek (schuur, wei of thuiskantoor) schrijf ik in mijn BarnBlog over wat schuurt, stagneert, vloeit, tegenzit of juist meevalt maar ook over kansen en oplossingen. Ik wil ook graag weten waar jij tegenaan loopt, welke zorgen er zijn maar ook welke ideeën die je hebt voor grote en kleine uitdagingen. Hoewel ik dat graag zou willen, kan ik niet iedereen persoonlijk te woord staan, maar ik probeer het wel. Stuur me daarom als je wilt een berichtje en dan neem ik zo snel als het lukt contact met je op!

 

Ik sta voor een heldere visie, transparant beleid, nuchter verstand én een frisse blik waarbij ik steeds de mens centraal stel.

 

 =    Ik ben trouwens ook actief op de volgende nieuwe media: