OPEN BRIEF

OPEN BRIEF

AAN DE INWONERS VAN LIMBURG

LEEF INWONERS VAN LIMBURG
Limburg is een hele mooie provincie, misschien wel de mooiste van heel Nederland! Dat wil BBB Limburg graag zo houden, maar het is wat ons betreft wel tijd voor echte verandering. De politiek is er voor de burgers en niet andersom. Niet praten over, maar mét de bewoners van Limburg. Daar hoort ook goede communicatie bij, zodat inwoners vóóraf geïnformeerd zijn over plannen en beleid en niet pas als de weg is opengebroken, er ineens een zonnepark verschijnt of een logistieke doos verrijst.

SAMEN STERK
Wij willen de verbinding terugbrengen; respectvol met elkaar praten en vooral echt naar elkaar luisteren. BBB Limburg staat voor sterke steden en een krachtig platteland en kiest voor een ‘samen sterk’ aanpak onder het motto ‘één en één is drie’. De steden kunnen niet zonder een mooi en gezond platteland en het platteland niet zonder bloeiende steden en haar voorzieningen. We zijn ons bewust van de grote landelijke en regionale uitdagingen. Samenwerken maakt ons daarin zoveel sterker. BBB Limburg stelt onrecht ter discussie draagt structurele oplossingen aan op basis van nuchter verstand.

ELKDE DAG BBBETER
Het verkiezingsprogramma van BBB Limburg voor de Limburgse Provinciale Statenverkiezingen op woensdag 15 maart 2023 is in overleg met inwoners en ondernemers vastgesteld; Jong en oud, oorspronkelijke en ‘nieuwe’ Limburgers. Zij delen niet alleen hun liefde voor Limburg, zij delen ook bezorgdheid. We weten dus wat telt, we weten wat belangrijk is. Onze kandidaten hebben verschillende achtergronden en vertegenwoordigen alle bevolkingsgroepen uit het Zuiden, Midden en Noorden van Limburg. We zijn een enthousiast en degelijk team dat voortvarend aan de slag gaat om de zorgen van vandaag om te buigen naar kansen voor morgen.

ONZE AANPAK
Wij streven naar sterke steden en een krachtig platteland in Limburg met behoud van ons unieke cultuurlandschap, ook voor volgende generaties. BBB Limburg wil voor onze provincie dat alle inwoners -burgers, boeren en ondernemers- fijn kunnen wonen en werken in Limburg. We maken ons hard voor een gezond en veilig Limburg dat staat voor een vitale economie, goed bereikbaar onderwijs, kwalitatief voedsel van onze lokale boeren, betaalbare (groene) energie en een florerende (boeren)natuur. Deze visie vormt wat ons betreft de basis voor langdurig provinciaal beleid en voor al onze keuzes die we in het belang van een gezond Limburg en haar inwoners nemen.

VOOR ALLE LIMBURGERS
Wij vinden het belangrijk om alle uitdagingen waar we in Nederland en dus ook in Limburg voor staan, gezamenlijk op te pakken. Met de mens centraal en op basis van nuchter verstand. Denk hierbij aan voldoende woningen, duurzaam ondernemershap, beheersbaar asielbeleid, betaalbare energie, schone lucht, gezonde natuur, goed waterbeheer, een toekomstbestendige agrarische sector en zeker ook een fijne en veilige leefomgeving met kansen voor iedereen. Maatschappelijke uitdagingen moeten in onderlinge samenhang aangepakt worden zodat het niet blijft bij crisissen bezweren en pleisters plakken maar dat we samen constructief werken aan een beter Limburg, van Noord tot Zuid en van Eijsden tot de Mokerhei. Het is een gewoon een kwestie van geduld (én verstandig kiezen op 15 maart!)

Namens BBB Limburg
Annetje Schoolmeesters
Lijsttrekker Provinciale Staten Verkiezingen 2023